0

کتاب خانه و جهان The Home and the World


  • قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
  • قیمت برای شما : ۵,۱۰۰ تومان
  • وضعیت : موجود

مروری بر خانه و جهان
محمدعلی فائزی محمدعلی فائزی

کتاب خانه و جهان که در ایالتی در منطقه ی بنگال در سال 1908 می گذرد، رمانی عاشقانه با مفاهیم روشن گرانه ی سیاسی است. شخصیت اصلی کتاب، بیمالا، تحت فشار وظایف خود نسبت به همسرش، نیخیل، و خواسته ها و دستورات رهبری تندرو به نام ساندیپ، به استیصال رسیده است. تلاش های بیمالا برای رفع استرس های حل نشدنی خانه و جهان، بازتاب دهنده ی مناقشه ی موجود در هند است و نتیجه ی تراژیک آن، از آشوبی خبر می دهد که منجر به جدایی و تقسیم ایالت پنجاب شد. کتاب، بیان گر نبرد ذهنی نویسنده ی اثر، رابیندرانات تاگور با خودش است؛ جدالی بین عقاید فرهنگی غربی و انقلابی علیه فرهنگ غرب. این دو ایده در دو شخصیت اصلی کتاب عینیت یافته اند: نیخیل، که فردی منطق گرا و مخالف خشونت است و ساندیپ، که به هیچ چیز، اجازه ی ایجاد مانع در راه رسیدن به اهدافش را نمی دهد. این دو آرمان متضاد، در درک تاریخ منطقه ی بنگال و مشکلات معاصرش، نقش مهمی ایفا می کنند.

خرید و معرفی کتاب خواندنی خانه و جهانانتشارات: توستوس
مترجم: زهرا کیا زهرا کیا
مشخصات خانه و جهان
قطع : رقعی
شابک : 978-964-315-315-1
وزن : 270
تعداد صفحه : 230
سال انتشار شمسی : 1386
سال انتشار میلادی : 1916
سری چاپ : 2

ویژگی ها

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1913

فیلمی بر اساس این کتاب و به کارگردانی ساتیاجیت رای در سال 1985 ساخته شده است

نکوداشت
An interesting allegory of Indian politics in the early twentieth century.
یک داستان تمثیلی جذاب درباره ی سیاست های هند در ابتدای قرن بیستم.
Bookrags Bookrags

An important contribution to interdisciplinary and cultural studies of the Indian sub-continent.
مشارکتی مهم در پژوهش های بینارشته ای و فرهنگی شبه قاره ی هند.
Anthem Press

A tour de force.
یک موفقیت.
Newsweek Newsweek

لذت متن
درس بزرگی که از سراسر تاریخ گرفته می شود، این است: آنچه می توانم از دیگران به زور بگیرم در واقع به خود من تعلق دارد.

وقتی انسان جز به چیزهای کوچک در زمان حال نمی پردازد، حقیقت را فراموش می کند و واقعیت را از دست می دهد.

ما زن ها هرگز مردان را نخواهیم شناخت. آنان هنگامی که در دنبال کردن کاری مصمم اند، هرگز در خرد کردن قلب ها تردیدی به خود راه نمی دهند تا جاده ای را که می خواهند ارابه شان را از آن عبور بدهند، هموار کنند.