راینهارد کایزر موهلکر

راینهارد کایزر موهلکر

راینهارد کایزر موهلکر متولد 10 دسامبر سال 1982 ، نویسنده اتریشی است. وی از سال 2003 تا 2007 در رشته های کشاورزی ، تاریخ و توسعه بین المللی در وین تحصیل کرد. در سال 2007 اولین رمانش منتشر شد. در سال 2009 او به عنوان داور مسابقه داستان کوتاه آلمانی زبان اسلواکی Prešover حضور داشت. 

کتاب های راینهارد کایزر موهلکر

روح غریب،جنگل تاریک