محمد خیری

محمد خیری

دکتر محمد خیری (متولد 1357، تهران) استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «فلسفه» را در دانشگاه مفید (1385)، کارشناسی ارشد «فلسفه» را در دانشگاه علامه طباطبایی (1388) و دكتری «فلسفه» را در دانشگاه‌ علوم و تحقیقات تهران (1393) گذرانده‌اند. ایشان همچنین از سال 1375 تحصیلات حوزوی خود را با ورود به حوزه علمیه آغاز و شرکت در دوره خارج فقه و اصول را نیز در کارنامه خود دارند.

کتاب های محمد خیری

اقتباس برای فیلمنامه