مریم سروش

مریم سروش

مریم سروش نویسنده و مترجم ایرانی و متولد سال 1349 می باشد. حوزه فعالیت ایشان علوم انسانی، اجتماعی و پژوهش می باشد.

کتاب های مریم سروش

اندر ستایش فراموشی