امیرمهدی بدیع

امیرمهدی بدیع

امیرمهدی بدیع (۱۲۹۴ - ۱۳۷۳) تاریخ‌شناس، نویسنده و پژوهشگر ایرانی است. اثر مهم او کتاب یونانیان و بربرها در ۱۵ جلد است؛ که به زبان فرانسوی نوشته شده و به تحریف‌های تاریخ‌نگاران یونانی دربارهٔ ایران باستان می‌پردازد. این اثر به باور پیر اوبه، ناشر فرانسوی آن «ضمن درسی که از روش‌شناسی به ما می‌آموزد، به یاری تاریخ نگاران منحصراً یونانی که بیرحمانه و آشکارا آنان را مورد انتقاد قرار می‌دهد، به نحوی موفقیت‌آمیز چیزی را استوار می‌کند که بسیاری حس کرده‌اند و هرگز جرات افشای آن را نداشته‌اند.» ترجمه فارسی این کتاب در سال ۱۳۸۵ برنده جایزه کتاب سال شده‌است.

کتاب های امیرمهدی بدیع

یونانیان و بربرها