سیلوی آنژل

سیلوی آنژل

سیلوی آنژل روانپزشک ، درمانگر خانواده ، بنیانگذار مرکز خانواده درمانی مونسو است. او همچنین نویسنده چندین کتاب است: "پودر و دود" ، آکروپول ، 1987 (با همکاری پیر آنجل و مارک هورویتز) ؛ "بین وابستگی ها و آزادی ها ، اعتیاد به مواد مخدر" ، اکو ، 1987 (با همکاری پیر آنجل) ؛ "برادران و خواهران" ، رابرت لافونت ، 1996 ؛ "چگونه می توان شرینک مناسب را انتخاب کرد" ، روبرت لافونت ، 1999 (با همکاری پیر آنجل) ؛ "زندگی بهتر: دستورالعمل استفاده" ، لاروس ، 2001.

کتاب های سیلوی آنژل

خانواده و اعتیاد