ایوان آنتیک

ایوان آنتیک

 ایوان آنتیک (Ivan Antic) یک راهب مدرن که تمام دنیا برایش یک صومعه است. یک تمرین کننده "راه چهارم" و مراقبه ذن شیکانتازا به مدت 40 سال. نویسنده دوازده کتاب در مورد سانکیا، روح و آگاهی، مراقبه، تاریخ واقعی، طالع بینی و قانون جذب. داشتن یک زندگی منزوی و مستقل.

کتاب های ایوان آنتیک

همه چیز عالی ست