رقیه بصیرتی برزکی

رقیه بصیرتی برزکی

رقیه بصیرتی برزکی متولد 5 مهر 73 تهران، لیسانس ادبیات داستانی از دانشگاه خوارزمی، ارشد ادبیات پایداری دانشگاه سوره،  رتبه اول داستان کوتاه استان تهران دو دوره سالهای 89 و 91، برگزیده داستان کوتاه دانشگاه شهید بهشتی سال 93، مدرس داستان نویسی می باشد.

کتاب های رقیه بصیرتی برزکی