میشل دو گریس

میشل دو گریس

میشل دو گریس با نام مستعار شاهزاده مایکل یونان و دانمارک یکی از اعضای خانواده سلطنتی یونان و از نوادگان رومانوف ها است. او نویسنده چندین رمان و زندگینامه تاریخی و همچنین نویسنده ای در Architectural Digest است.

کتاب های میشل دو گریس

مهاراجه فرانسوی