جف کریسلر

جف کریسلر

جف کریسلر یک کمدین و نویسنده برنده جایزه است که برای Comedy Central's InDecision 2008 می نویسد و یک ستون طنز تجاری در وب سایت جیم کرامر TheStreet دارد. او علاوه بر نویسندگی، استند آپ کمدی خود را در سراسر کشور اجرا می کند. او در نیویورک، نیویورک زندگی می کند.

کتاب های جف کریسلر

پول و عقل