بری ساسینسکی

بری ساسینسکی

بری ساسینسکی نویسنده کهنه کار کامپیوتری است که متخصص در سیستم های شبکه، پایگاه های داده، طراحی، توسعه و آزمایش است. او نزدیک به 500 مقاله برای مجلات کامپیوتری و وب سایت ها نوشته است.

کتاب های بری ساسینسکی

مرجع کامل رایانش ابری