مانا خسروشاهی

مانا خسروشاهی

«مانا خسروشاهی» مترجم جوان شاهرودی که رمان پرفروش «بعد از ابر» اثر «بابک زمانی» به تازگی با ترجمه او به بازارهای جهانی راه یافته است.

کتاب های مانا خسروشاهی

همیشه درد همان است