کتاب دیداری شگفت با ابوعلی سینا

Abu Ali Sina
سفرهای پرماجرای داری و ناری 1

مشخصات کتاب دیداری شگفت با ابوعلی سینا
شابک : 978-6001270581
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Zakaria-ye Razi
سفرهای پرماجرای داری و ناری 2

مشخصات کتاب دیداری شگفت با محمد بن زکریای رازی
شابک : 978-6001270598
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Omar-e Khayam
سفرهای پرماجرای داری و ناری 3

مشخصات کتاب دیداری شگفت با حکیم عمر خیام
شابک : 978-6001270604
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Ferdowsi
سفرهای پرماجرای داری و ناری 4

مشخصات کتاب دیداری شگفت با ابوالقاسم فردوسی، سلطان سخن
شابک : 978-6001270611
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Bozorgmehr Hakim
سفرهای پرماجرای داری و ناری 5

مشخصات کتاب دیداری شگفت با بزرگمهر حکیم، استاد اخلاق
شابک : 978-6001270628
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Naser Khosrow
سفرهای پرماجرای داری و ناری 6

مشخصات کتاب دیداری شگفت با ناصر خسرو، استاد سفر
شابک : 978-6001270635
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Attar Neyshabouri
سفرهای پرماجرای داری و ناری 7

مشخصات کتاب دیداری شگفت با عطار نیشابوری، عارف شیرین سخن
شابک : 978-6001270659
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Molavi
سفرهای پرماجرای داری و ناری 8

مشخصات کتاب دیداری شگفت با مولانا جلال الدین مولوی
شابک : 978-6001270673
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Abu Reihan Birouni
سفرهای پرماجرای داری و ناری 9

مشخصات کتاب دیداری شگفت با ابوریحان بیرونی
شابک : 978-6001270697
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Kharazmi
سفرهای پرماجرای داری و ناری 10

مشخصات کتاب دیداری شگفت با محمد بن موسی خوارزمی
شابک : 978-6001270734
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Saadi
سفرهای پرماجرای داری و ناری 11

مشخصات کتاب دیداری شگفت با سعدی شیرازی
شابک : 978-6001270710
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Sheykh Bahaei
سفرهای پرماجرای داری و ناری 12

مشخصات کتاب دیداری شگفت با شیخ بهایی
شابک : 978-6001270727
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Obeiyd Zakani
سفرهای پرماجرای داری و ناری 13

مشخصات کتاب دیداری شگفت با عبید زاکانی
شابک : 978-6001270758
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Hafez
سفرهای پرماجرای داری و ناری 14

مشخصات کتاب دیداری شگفت با حافظ شیرازی
شابک : 978-6001270789
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Roudaki
سفرهای پرماجرای داری و ناری 15

مشخصات کتاب دیداری شگفت با رودکی پدر شعر فارسی
شابک : 978-6001270802
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Farabi
سفرهای پرماجرای داری و ناری 16

مشخصات کتاب دیداری شگفت با فارابی معلم ثانی
شابک : 978-6001270857
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Nezami
سفرهای پرماجرای داری و ناری 17

مشخصات کتاب دیداری شگفت با نظامی گنجوی
شابک : 978-6001270819
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Khaje Nezam-almolk
سفرهای پرماجرای داری و ناری 18

مشخصات کتاب دیداری شگفت با خواجه نظام الملک
شابک : 978-6001270987
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Nasir al-din Tousi
سفرهای پرماجرای داری و ناری 19

مشخصات کتاب دیداری شگفت با نصیرالدین طوسی در قلعه ی الموت
شابک : 978-6001270994
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

Jamshid Kashani
سفرهای پرماجرای داری و ناری 20

مشخصات کتاب دیداری شگفت با غیاث الدین جمشید کاشانی خسوف در سمرقند
شابک : 978-6001270970
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 64
سال انتشار شمسی : 1394
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 24 فروردین

معرفی کتاب دیداری شگفت با ابوعلی سینا اثر ابوالقاسم فیض آبادی

ناری ده سال دارد و برادر او داری، دوازده ساله است. این دو عاشق مطالعه هستند و وقت آزادشان را با خواندن کتاب های علمی و تاریخی می گذرانند. بچه ها با سفر به روستا، در زیر زمین خانه مادر بزرگشان، صندوقی چوبی دیدند که در آن چند کتاب قدیمی بود. در یکی از کتاب ها خوانند که می توانند به سفرهای دور بروند و با اندیشمندان و مشاهیر ایران دیدار کنند.اگر شما هم دوست دارید رویایی به دیدار بزرگان و اندیشمندان بروید و درباره زندگی، آثار و حوادث زمان آن ها بپرسید و پاسخی دریافت کنید. جعبه-داری-و-ناریسفرهای پرماجرای داری و ناری را بخوانید این مجموعه پاسخی به رویاهای شما، گزیده ‎ای است از میان عقاید، کتاب و نظریه هایی که درباره ی این مشاهیر نوشته شده است. از این مجموعه 20 کتاب ۶۴ صفحه ای در قطع رقعی ( همراه با تصویر در کتاب) و یک جلد کتاب برای نوشتن و طراحی کودکان به همت نشر نخستین چاپ و نشر یافته است که شامل سفر به زمان گذشته و دیدارهای شگفت با مشاهیر ذیل است:
ابوعلی سینا – زکریای رازی – حکیم عمر خیام – ابولقاسم فردوسی – بزرگمهر حکیم – ناصر خسرو- عطار نیشابوری – مولوی -ابوریحان بیرونی – خوارزمی – سعدی – شیخ بهایی – حافظ – رودکی- عبید زاکانی – فارابی – خواجه نصیر توسی – خواجه نظام الملک- نظامی گنجوی – غیاث الدین کاشانی

کتاب دیداری شگفت با ابوعلی سینا

ابوالقاسم فیض آبادی
ابوالقاسم فیض آبادی (متولد ۱۳۳۳ - تهران) نویسنده داستان‌های کودک و نوجوان ایرانی و عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان می‌باشد؛ و تا کنون بیست و سه جلد کتاب از او به چاپ رسیده است. او در یادداشتی بر زندگی خود می‌نویسد: «در سال ۱۳۳۳ در منطقهٔ نظام آباد تهران به دنیا آمدم. دوران کودکی‌ام در آن‌جا گذشت و نوجوانی و دورهٔ دبیرستان را در نارمک طی کردم. در سال ۵۵ در رشتهٔ ریاضیات کاربردی از مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج فارغ‌التحصیل شدم. مدت نزدیک به چهل س...