معرفی کتاب داستان های شاهنامه فردوسی (سلطانی طرح چرم)

شاهنامه رزم‌نامه‌ای گسترده و فراگیر و یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای ادبی جهان است که در برگیرندهٔ اسطوره‌ها، رخدادها و تاریخ ایران از آغاز تا حمله اعراب به ایران در سدهٔ هفتم است. در شاهنامه از پنجاه پادشاه (از جمله سه بانو) که بر این سرزمین فرمانروایی کرده‌اند یاد شده و درون‌مایهٔ آن تاریخی است.

کتاب داستان های شاهنامه فردوسی (سلطانی طرح چرم)


ویژگی های کتاب داستان های شاهنامه فردوسی (سلطانی طرح چرم)

نگارگری : استاد شکیبا

مشخصات کتاب داستان های شاهنامه فردوسی (سلطانی طرح چرم)
قطع :سلطانی
نوع جلد :طرح چرم با قاب بازشو
تعداد صفحه :272
دسته بندی های کتاب داستان های شاهنامه فردوسی (سلطانی طرح چرم)