بازی مینیون های انفجاری

Exploding Kittens
  • 190,000 تومان
  • تمام شد ، اما میاریمش 😏
  • سازنده: فندقچه فندقچه
کد محصول : 82545
زودترین زمان ارسال : ---
زبان بازی : فارسی
درجه دشواری : ساده
زمان تقریبی : 15 دقیقه به بالا

معرفی بازی مینیون های انفجاری

در بازی مینیون های انفجاری فقط باید سعی کنید که منفجر نشوید. اگر منفجر نشوید، می برید ولی اگر منفجر شوید، می بازید و حالتان گرفته می شود. البته خیلی مهم نیست. کافی است چند دقیقه صبر کنید تا دیگران هم یک به یک منفجر شوند و فقط یک نفر باقی بماند. آن زمان مجددا بازی کنید و امیدوار باشید این بار شانس بیشتر یارتان باشد.
در بازی مینیون های انفجاری ابتدا کارت های مینیون منفجره و کارت های خنثی کننده، که می تواند شما را از انفجار نجات دهد، را از بازی خارج می کنید. سپس تمام کارت ها را بر می زنید و به هر بازیکن چهار کارت به اضافه یک کارت خنثی کننده می دهید. کارت های مینیون های منفجره را به تعداد یکی کمتر از بازیکنان، داخل دسته کارت ها گذاشته و بر می زنید و تشکیل مخزن کارت ها را می دهد. مخزن کارت ها را در میان میز بازی گذاشته و هم اکنون بازی آغاز می شود.
هر کسی در نوبت خودش هر تعداد کارت که می خواهد می تواند از دستش بازی کند ولی نکته مهم این است که در پایان نوبت، حتما باید یک کارت از مخزن بازی بکشد. ممکن است این کارت، یک کارت مینیون منفجره باشد و شاید هم خوش شانس باشید و نباشد. ولی نگران نباشید، حتی اگر مینیون منفجره باشد، شما هنوز یک کارت خنثی کننده دارید. اما مینیون منفجره برمی گردد به دسته کارت ها تا به زمانش منفجره شود.

بازی مینیون های انفجاری