چی فکر کردی (اکسپنشن مافیایی)

What do you think
کد محصول : 82923
زودترین زمان ارسال : 20 خرداد
ابعاد : 15*11
زبان بازی : فارسی
درجه دشواری : متوسط
زمان تقریبی : 20 دقیقه

معرفی چی فکر کردی (اکسپنشن مافیایی)

“اکسپنشن مافیایی” شامل 25 کارت سوال با موضوعاتی در خصوص شب مافیا می باشد که میتونه برای شب مافیا بازها بسیار جالب و چالش بر انگیز باشه. دقت کنید که شما حتما باید بسته اصلی بازی چی فکر کردی؟ را داشته باشید تا بتوانید با این بسته بازی کنید.

چی فکر کردی (اکسپنشن مافیایی)