محمدرضا رستم پور

محمدرضا رستم پور

محمدرضا رستم پور متولد سال 1353، از شاعران برجسته کردزبان ایلام است که در زمینه های گوناگون شعر، دستی بر آتش دارد و تاکنون چندین دفتر از ایشان به چاپ رسیده است. وی مسئول روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان می باشد که تهیه کنندگی برنامه های رادیویی و همکاری با نشریات مختلف از جمله دغدغه های هنری و فرهنگی وی می باشد. "از زبان زخمها"، "نام دیگرنیامدن"، "هفت مرتبه باران"، "روشن تر از فردا"، "زخمهایی که نشمرده ایم" و "لانه ویز" از آثار منتشر شده این شاعر می باشند و "ضیافت زخم"، "پیاده روی"، "من نزدیکم" و "خونه خدا کدوم وره" نیز از  آثار در دست چاپ وی است. "شاعر منتخب کشور در جشنواره شعرجوان ارمنستان"، "شاعربرگزیده در چندین جشنواره منطقه ای کرمانشاه و کردستان"، "بهترین گردآورنده کتاب دفاع مقدس"، "بهترین تهیه کننده رادیو" از جمله عناوین فرهنگی محمدرضا رستم پورشاعر و روزنامه نگارنام آشنای ایلامی است.

کتاب های محمدرضا رستم پور

خنجری که هنوز می چرخد


یادگاری با پلنگ مرده


خانم فنوباربیتال