شادی غفوریان

شادی غفوریان

شادی غفوریان، متولد ۱۳۶۲ مشهد است. اوفعالیت در حوزه تئاتررا از سال ۱۳۸۱ در زمینه بازیگری، نویسندگی و کارگردانی آغاز کرد. او بتازگی توانست با نمایش «هفت دست و یک انگشت» عنوان برگزیده دومین جشنواره نمایشنامه‌نویسی «استعدادهای تازه» حوزه هنری ‌را به دست آورد. 

کتاب های شادی غفوریان

هزارفرسنگ زیر دریا