تهمینه محمدی

تهمینه محمدی

 تهمینه محمدی متولد 1357، تهران. کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران، هنرهای زیبا. نمایشنامه نویس و مدرس دانشگاه. عضو هیات مدیره ی (دوره ی هفتم) کانون نمایشنامه نویسان خانه ی تئاتر. نویسنده نمایشنامه های گل دوزی های آقا یوسف مرده ریگ (متن برگزیده ی نخستین جشنواره ی سراسری نمایشنامه نویسی سازمان فرهنگی و هنری اکو) فاجعه مراقب همه چیز است فیل سیاه.

کتاب های تهمینه محمدی

مرده ریگ