منصور شیرزاد

منصور شیرزاد

منصور شیرزاد دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف وکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشگاه تهران می باشد. وی در رابطه با علوم شناختی، عصب شناسی و عصب شناختی سازمانی مطالعه و پژوهش میکند.

کتاب های منصور شیرزاد

اسرار کار


۲۹,۰۰۰ تومان