محمد حسین میر مجیدی

محمد حسین میر مجیدی

محمد حسین میر مجیدی متولد 1363 در ایران.محقق و متخصص در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد می باشد.

کتاب های محمد حسین میر مجیدی

اسرار کار


۲۹,۰۰۰ تومان