برهان سونمز

برهان سونمز

برهان سونمز یک رمان نویس برتر ترکیه و کرد است. اولین رمان وی با عنوان North (Kuzey) در سال 2009 در ترکیه منتشر شد. دومین رمان وی با عنوان گناهان و معصومین (Masumlar) ، در سال 2011 منتشر شد. سومین رمان او، استانبول استانبول، در سال 2015 منتشر شد. "Labyrinth" ، چهارمین رمان او، در سال 2018 منتشر شد. وی جایزه "اخلال در صلح" را که توسط بنیاد کتابخانه واکلاو هاول در نیویورک (2017) دریافت کرده است.

کتاب های برهان سونمز

استانبول استانبول