جین منسبریج

جین منسبریج

جین جب منسبریج (زاده 19 نوامبر 1939) یک دانشمند سیاسی آمریکایی است. وی استاد چارلز اف. آدامز، رهبری سیاسی و ارزشهای دموکراتیک در دانشکده دولت کندی در دانشگاه هاروارد است. منسبریج در تئوری دموکراتیک، بورس های فمینیستی و مطالعه تجربی جنبش های اجتماعی و دموکراسی مستقیم، کمک کرده است. در آوریل 2018 ، مسبريج به عنوان 24مین برنده جایزه یوهان اسکیت در علوم سیاسی اعلام شد.

کتاب های جین منسبریج