جیسون مارتینو

جیسون مارتینو

دکتر جیسون مارتینو آهنگساز، پیانیست و مربی، برنده جوایز متعددی است و از سال 1995 در منطقه خلیج سان فرانسیسکو فعال است. وی از سال 2011 عضو هیئت علمی آکادمی دانشگاه هنر و عضو هیئت علمی دانشگاه هنرستان موسیقی سان فرانسیسکو برای سال تحصیلی 2014-15 بوده است.

کتاب های جیسون مارتینو

عشق