بیل بورنت

بیل بورنت

بیل بورنت، مدیر اجرایی برنامه ی طراحی در دانشگاه استنفورد است.
بورنت از همان دوران کودکی به طراحی ماشین و هواپیما علاقه مند بود و پس از ورود به دانشگاه، این کار را به صورت حرفه ای دنبال کرد. او در طی سی سال فعالیت حرفه ای خود، چند هزار دانشجوی طراحی را تعلیم داده و برای پنج شرکت بزرگ طراحی در دنیا کار کرده است.

کتاب های بیل بورنت

زندگی خود را طراحی کنید


۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ تومان