آپریل جنویو تاهالکی

آپریل جنویو تاهالکی

آپریل جنویو تاهالکی (April Genevieve Tucholke) نویسنده جوان آمریکایی مستقر در شمال غربی اقیانوس آرام است. او بیشتر به خاطر رمان ترسناک گوتیک بین شیطان و دریای آبی عمیق و دنباله آن بین جرقه و سوختگی شناخته شده است، و همچنین رمان معمایی جوانی تاریک Wink Poppy Midnight که همه توسط انتشارات پنگوئن منتشر شده است. جدیدترین رمان او با نام The Boneless Mercies ، بازخوانی جنسیتی Beowulf است که توسط Farrar، Straus and Giroux در اکتبر سال 2018 منتشر شد. کتابهای وی به پانزده زبان منتشر شده و 8 ستاره از مجلات بررسی تجارت دریافت کرده اند.

کتاب های آپریل جنویو تاهالکی

وینک پاپی میدنایت


دختران سلاخ و پسران هیولا 1