درک برین

درک برین

دِرِک برین یکی از اعضای گروه IDIEM است و از مربیان فعال انجمن ScratchEd به‌شمار می‌آ‌ید. او اخیراً، به‌عنوان طراح گرافیک پروژه‌ی StarLogo Nova در دانشگاه MIT مشغول به کار شده است و در مقام آموزگار طراحی آموزشی، در مدرسه‌ی Harvard Extension فعالیت دارد. وی همچنین طراحی برنامه‌های آموزشی و تحصیلی برای i۲ Camp را نیز برعهده دارد. آقای برین سفیر جنبش‌هایEurope Code Week (codeweek.eu) وAfrica Code Week (africacodeweek.org) است.

کتاب های درک برین

طراحی بازی های دیجیتالی


ساخت انیمیشن دیجیتالی