رفیع حمیدپور

رفیع حمیدپور

دکتر رفیع حمیدپور در شهرستان خوانسار چشم به جهان گشود. تحصیلات خود تا مقطع دیپلم در این شهر سپری نمود. وی پس از گذراندن دوران خدمت به امریکا مهاجرت و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و تحقیقات و دکترای خود را در دانشگاه مرکزی ایالت میسوری به پایان رساند. دکتر حمیدپور دارای اختراعات متعددی ست از جمله دستگاه توزیع دارو که در کتابخانه کنگره امریکا و کانادا به نام وی به ثبت رسیده است. وی مؤلف بیست و دو کتاب و مقاله تحقیقاتی ست از جمله میتوان به پنج مقاله در باب سلامتی و طول عمر, کارکرد طرح دستگاه توزیع دارو, زندگینامه دانشمندان ایرانی و زندگینامه مهاجری ایرانی به امریکا, به زبان انگلیسی به رشته تحریر درآورده نام برد.

کتاب های رفیع حمیدپور

نیرنگ فرزندان غرب


راز سلامتی و طول عمر