یوسف کورباژ

یوسف کورباژ

یوسف کورباژ، متولد 24 ژانویه 1946 در حلب، سوریه جمعیت شناس، متخصص خاورمیانه و مدیر تحقیقات در انستیتوی ملی مطالعات جمعیت شناسی (INED) است. وی پیاپی مدیر تحقیقات INED واحدهای تحقیقاتی "جمعیت و جوامع کشورهای در حال گذار"، "جمعیت، سیاست و جوامع" و "مهاجرت بین المللی و اقلیت ها" بین سالهای 1997 و 2003 بود و از سال 2005 نیز در آنجا یه عنوان مدیر تحقیقات جمعیت شناسی فعالیت می کند.

کتاب های یوسف کورباژ

ملاقات تمدن ها