دانیل ز لیبرمن

دانیل ز لیبرمن

دانیل ز لیبرمن (متولد 1964) ، استاد و معاون رئیس کلینیک در بخش روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه جورج واشنگتن است. دکتر لیبرمن یکی از همکاران برجسته انجمن روانپزشکی آمریکا ، دریافت کننده جایزه تحقیقات بنیاد کارون است و وی تاکنون بیش از 50 گزارش علمی در مورد علوم رفتاری منتشر کرده است. وی بینش در مورد مسائل روانپزشکی را برای وزارت بهداشت ، درمان و خدمات انسانی آمریكا ، وزارت بازرگانی آمریكا و دفتر سیاست های مربوط به مواد مخدر و الكل ارائه كرده است و در CNN ، C-SPAN و PBS در مورد سلامت روان بحث كرده است. وی مدرک پزشکی خود را دریافت کرد و آموزش روانپزشکی خود را در دانشگاه نیویورک به پایان رساند.

کتاب های دانیل ز لیبرمن