تدا اسکاچپول

تدا اسکاچپول

تدا اسكاچپول (Theda Skocpol) (زاده 4 مه 1947) یک جامعه شناس و دانشمند سیاسی آمریکایی است که هم اکنون ویکتور اس توماس استاد دولت و جامعه شناسی در دانشگاه هاروارد است. اسكاچپول  که از شخصیتهای تأثیرگذار در هر دو رشته است، بیشتر به عنوان مدافع رویکردهای تاریخی-نهادی و مقایسه ای و همچنین "نظریه استقلال ایالتی" شناخته می شود. او به طور گسترده برای مخاطبان محبوب و دانشگاهی نوشته است.

کتاب های تدا اسکاچپول