دبورا آندروود

دبورا آندروود

دبورا آندروود (متولد: 1962) در والا والا، واشنگتن بزرگ شد. پدرش استاد ریاضی بود و مادرش انگلیسی تدریس می کرد. پس از کالج، او یک موسیقیدان خیابانی شد، سپس در یک دفتر کار کرد تا یادداشت ها را برای حسابداران تایپ کند. در طول زمان استراحت، فیلمنامه می نوشت. سرانجام تصمیم گرفت برای بچه ها بنویسد.

کتاب های دبورا آندروود

سکوت وقت کتاب خواندن


کتاب پر سر و صدا