جیسون گیگر

جیسون گیگر

جيسون گيگر مدرس تاریخ و تئوری هنر معاصر در دانشگاه آکسفورد انگلستان است. کارهایی که وی منتشر کرده شامل چارچوب های هنر مدرن (ییل ، ​​2004) ، نسخه انگلیسی از مجسمه های هردر (شیکاگو ، 2002) و به عنوان هماهنگ کننده ، هنر در تئوری (1815-1900) و هنر در تئوری (1648-1815) ، می باشد.

کتاب های جیسون گیگر

زیباشناسی و نقاشی