مایکل هال

مایکل هال

مایکل هال نویسنده / تصویرگر پرفروش ترین کتاب "نیویورک تایمز" است ، قلب من مثل یک باغ وحش است، و همچنین میدان عالی که مورد تحسین منتقدین قرار گرفته است، یک نارنجی آرداروک، قرمز: یک داستان کرایون و فرانکنکرایون است.
مایکل قبل از نویسندگی کودکان، یک طراح گرافیک برنده جوایز بود که کارش - از جمله هویت های گرافیکی برای شهر سنت پاول، کالج مکالستر، انجمن تاریخی مینسوتا و مرکز پزشکی شهرستان هنپین - به واسطه سادگی و رویکرد جذابش شناخته شده است. 
مایکل در مینیاپولیس، مینسوتا زندگی می کند.

کتاب های مایکل هال

مربع خوشحال


دریا قرمز نیست