دو پتی

دو پتی

دو کتاب هایی را برای بچه ها می نویسد که اغلب در بزرگسالان نابالغ نیز از آن لذت می برند.
او یک هنرمند ارشد جلوه های تصویری در فیلم بود و اکنون - به لطف همسر، دختران و حیوانات خانگی خود، کاملاً از کاربینی مزمن خود بهبود یافته است.
او همچنین در ترکیب جملات بسیار خوب است. واقعا خوب.
دو در برکلی، کالیفرنیا متولد شد و اکنون تقریباً در برکلی، کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های دو پتی

دوست ندارم بخوابم!


دوست ندارم بزرگ شوم!


حوصله ام سر رفته!


من نمی خواهم قورباغه باشم


دو تا دوست خمیری