آرون رینولدز

آرون رینولدز

آرون رینولدز نویسنده پرفروش در نیویورک تایمز است و تاکنون کتاب های بسیار تحسین برانگیزی برای بچه ها، از جمله DUDE !، Creepy Pair of لباس زیر ، Caveboy Dave و هویج های Creepy افتخار Caldecott نوشته است.

کتاب های آرون رینولدز

پرنده ی اینترنت باز 2