اردوان امیراصلانی

اردوان امیراصلانی

اردوان امیر اصلانی ، متولد 22 ژوئیه 1965 در تهران (ایران) ، وکیل فرانسوی-ایرانی است. وی از بنیانگذاران موسسه حقوقی کوهن امیر-اصلانی و نویسنده مقاله ها و کتابهای مربوط به روابط بین الملل و ژئوپلیتیک خاورمیانه است.

کتاب های اردوان امیراصلانی