شهریار توکلی

شهریار توکلی

شهریار توکلی متولد ۱۳۴۸ تهران، کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر ۱۳۷۶، کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر۱۳۸۲، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه تخصصی حرفه: هنرمند (از ۱۳۸۱ تا کنون) می باشد. وی نویسنده کتاب مجموعه عکس «اگر تو مرا نبینی» (نشر نظر۱۳۸۴) است.

کتاب های شهریار توکلی

اگر تو مرا نبینی