کیانوش خسروی دارانی

کیانوش خسروی دارانی

کیانوش خسروی دارانی متخصص بیوتکنولوژی می باشد. وی در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مشغول به کار است.

کتاب های کیانوش خسروی دارانی

فرهنگ توصیفی زیست فنّاوری