حمیدرضا قلیچ خانی

حمیدرضا قلیچ خانی

حمیدرضا قلیچ خانی در سال ۱۳۴۷ در تهران متولد شد. قلیچ ‌‏خانی خوشنویسی را از 1363 به شکل ‏جدّی نزد استاد اویس وقسی آغاز کرد و در سال 1368 دورۀ ممتاز را به پایان رساند و همان سال به کلاس فوق ممتاز استاد امیرخانی راه یافت. وی خطّ ثلث را از استاد موحّد حسینی آموخت و در سال‏های 68 و 69 دو نمایشگاه انفرادی برگزار کرد. وی دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی می باشد.

کتاب های حمیدرضا قلیچ خانی