امین طباطبایی

امین طباطبایی

امین طباطبایی متولد دسال 1359 در گرگان ، بازیگر، نویسنده و دستیار کارگردان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. او بازی در نمایش های "صبحانه براي ايکاروس"، "پاييز هزار و سيصد و جنگ"، اتللو"، "خاندان چن‌چي"، "مچ گیری"، "لیرشاه"، "دوازده"، "پس از واقعه"، "ضیافت"، فاوست"، "فیل"، "در بیشه"، "حریم"، "بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ"، "ابرها"، "طوفان"، "هملت" "مراسم قطع دست در اسپوکن" و "اودیسه" در کارنامه بازیگری خود دارد.

کتاب های امین طباطبایی

اودیسه