لوگان مورای

لوگان مورای

لوگان موری یک کمدین اهل لندن است. موری در برنامه های تلویزیونی زیادی ظاهر شده است.او همچنین مجری دو برنامه تلویزیونی کودک است: اتصال چهار و تقریباً غیرممکن.

کتاب های لوگان مورای

شروع به کار استندآپ کمدی