فرنتس شانتا

فرنتس شانتا

فرنتس شانتا متولد 4 سپتامبر 1927 و در گذشته 6 ژوئن 2008، رمان نویس و فیلمنامه نویس مجارستانی بود. وی در سالهای 1956 و 1964 جایزه ی ژوزف آتیلا و در سال 1973 جایزه معتبر Kossuth را دریافت کرد. وی در براشوف متولد شد و در بوداپست درگذشت.

کتاب های فرنتس شانتا

مهر پنجم