پیر کونسا

پیر کونسا

پیر کونسا، متولد 4 اوت 1948، مقاله نویس، کارمند ارشد سابق و کارآفرین فرانسوی است. پیر کونسا دارای یک DEUG در ریاضیات و روسی است که در تاریخ متراکم شده و شاگرد سابق دانشکده ملی مدیریت (ارتقاء Henri-François-d'Aguesseau ، 1980-1982) 2 ، که آن را برای مشاوره ترک کرد. وی پس از تدریس تاریخ معاصر در دانشگاه پاریس VII (1980-1980) ، مدیری مدنی در وزارت دفاع ، جایی که قبل از بازنشستگی به ویژه معاون مدیر نمایندگی امور استراتژیک در سال 2012 بود.

کتاب های پیر کونسا

تروریسم سعودی