روهام الوندی

روهام الوندی

رهام الوندی متولد سال 1358، استادیار تاریخ بین المللی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن و نویسنده کتابهای نیکسون، کیسینجر و شاه: ایالات متحده و ایران در جنگ سرد است.

کتاب های روهام الوندی