برنارد وربر

برنارد وربر

برنار وربه (Bernard Werber) رمان‌نویس، داستان‌کوتاه‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس قرن بیستم میلادی اهل فرانسه است. وی به دلیل داشتن تریلوژی Les Fourmis، تنها رمانهای او به انگلیسی منتشر شده است. این سریال با هم فلسفه، معنویت، داستانهای علمی، هیجان، علم، اساطیر و آگاهی را بافته است. سبک نگارش وربر، ژانرهای ادبی، از جمله حماسه، داستان علمی، و عقاید فلسفی را با هم آمیخته است. بیشتر رمان های او دارای یک قالب هستند، متناسب با نثر و بخش های دائره المعارف که بر ایده ها در گذشته گسترش می یابد. بسیاری از رمان های وربر نیز با شخصیت های متداول، موضوعات داستانی و مضامین مرتبط هستند. به عنوان مثال، شخصیت Edmond Wells هر دو در سه گانه Les Fourmis (مورچه ها)، رمان L'Empire des Anges (امپراتوری فرشتگان) و رمان Nous Les Dieux (ما خدایان هستیم) ظاهر می شود.

کتاب های برنارد وربر