یوداش کروسینسکی

یوداش کروسینسکی

یوداش تادئوش کروسینسکی (زادهٔ ۱۶۷۵ میلادی - درگذشتهٔ ۱۷۵۶ میلادی) یک لهستانی یسوعی بود که در امپراتوری صفوی از ۱۷۰۷ میلادی تا ۱۷۲۵/۱۷۲۸ میلادی زندگی می‌کرد. او واسطه‌ای بین پاپ و دربار ایران بود و او از مترجمان دربار هم بود. او زبان فارسی را می‌دانست و با ملّت و مردم آن به خوبی آشنا بود. او ساکن پایتخت سلطنتی صفوی، اصفهان و یکی از «شاهدان دست اول» محاصرهٔ این شهر در سال ۱۷۲۲ میلادی در طی شورش افغان‌ها بود. روایات کروسینسکی او را در این دورهٔ خاص از دورهٔ صفویه به منبع اصلی مهمی تبدیل می‌کند.

کتاب های یوداش کروسینسکی