بهروز بیرشک

بهروز بیرشک

من دکتر بیرشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشیار انیستیتو روانپزشکی ایران و فارغ التحصیل روان شناسی مشاوره در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه ایلنوی آمیکا هستم. از سوابق پژوهشی خود می توانم به تألیف و چاپ بیش از ۴۰ مقاله در نشریه های معتبر داخلی و خارجی از جمله: “بررسی عوامل روانی-اجتماعی در بیماران مبتلا به زخم اثنیی عشر” در فصلنامه اندیشه و رفتار (۱۳۷۸)، تألیف دو فصل روان شناسی در ایران در دو کتاب راهنمای بین المللی چاپ آمریکا و کانادا، تألیف و ترجمه بیش از ۱۰ عنوان کتاب از جمله: ترجمه کتاب “آدم سازی” از اولین کتب در زمینه ی روان شناسی خانواده که در حال حاضر در دانشگاه های مختلف تدریس می شود و… اشاره کنم.

کتاب های بهروز بیرشک

اعتماد به نفس سالم