آناهیتا چشمه علایی

آناهیتا چشمه علایی

آناهيتا چشمه علايي متولد سال 1347، متخصص جراحی عمومی است. همچنین مربی Life Coach، مربی رشد فردی خانم های تحصیلکرده در مورد ازدواج، موفقیت شخصی و شغلی می باشد.

کتاب های آناهیتا چشمه علایی

بیست هزار آرزو