منصور مطیع

منصور مطیع

منصور مطیع متولد سال 1350 نویسنده و تهیه کننده برنامه های تلوزیونی می باشد.

کتاب های منصور مطیع

ماشین سازی، ماشین بازی 1


ماشین سازی، ماشین بازی 2


ماشین سازی، ماشین بازی 3


ماشین سازی،ماشین بازی


ماشین سازی، ماشین بازی


غلتک


لودر


بیل مکانیکی


بولدوزر


گریدر